- - - - - -
szombat, 20 július 2024

 

Hitvallás

Az intézményben folyó szakmai-pedagógiai munka alapjai

 

 

„Örököse vagy őseid szellemi kincseinek,

és rajtad a sor megőrizni őket!”

(Babits Mihály)

Az iskola pedagógia programjában megfogalmazott pedagógiai alapelvei:

  • Otthonos iskolai légkör megteremtése tanulók, nevelők, szülők részére.
  • A nevelés-oktatás folyamatában a személyiség komplex fejlesztésével szellemileg, erkölcsileg, és testileg egészséges nemzedék nevelése.
  • A lakóhelyünk éltében való folyamatos részvétel.
  • Iskolánk hagyományainak ápolása, a „Babitsos tudat” erősítése.
  • A tanulóink ismerjék és alkalmazzák a helyes egészségügyi szokásokat, beleértve a személyi higiéniát, a helyes életmódot, a táplálkozás és a sportolás jelentőségét, tehát a teljes körű egészségfejlesztést.
  • Arra való törekvés, hogy végzős tanulóinkat képességüknek és érdeklődésüknek megfelelő középfokú oktatási intézménybe irányítsuk.

Pedagógus kollégáimmal, valamint az iskola minden dolgozójával együtt azon munkálkodunk, hogy a Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola olyan közoktatási intézmény legyen, amelyben a tanulmányikat itt megkezdő és itt folytató gyermekek, azok szülei, elégedettek legyenek képzési színvonalunkkal, az általunk meghatározott – pedagógiai programunkban is megfogalmazott – pedagógiai irányvonallal.

Botos Ilona

intézményvezető