- - - - - -
szombat, 20 július 2024

BABITS MIHÁLYNem a szokványos életrajzi leírással mutatjuk be iskolánk névadóját, hiszen a szekszárdi születésű európai hírű költőnket nagyon sokan ismerik.
Azonban véleménye az iskoláról, a tanításról kevesek által ismert, de mindenki által megszívlelendő.
A tanár Babits gondolatait szeretnénk idézni kollégáinknak, szülőknek: 
"Az élet fejlődés, nem magunkért vagyunk, hanem gyermekeinkért....a mai nemzedék célja a jövő nemzedék jobbá nevelése, s a mai ember olyan valami, amit fölül kell múlni: mit tettetek, hogy fölülmúljátok?... S vajon mit teszünk mi? Megtanítjuk a gyerekeket a kétismeretlenű egyenlet megoldására. Szép és jó.
 

De vajon ez az ami az embert emberré teszi? Ellenkezőleg: az értelem másodlagos az emberben, s az első az akarat. S ha az értelmet tekintve igaz az, hogy egész életünkben abból táplálkozunk, amit gyermekkorunkban gyűjtöttünk, s az egész élet csak arra való, hogy a gyermekkori benyomásokat földolgozzuk.... 

 

Az iskolának erkölcsi hatása kiszámíthatatlanul nagy. De ez nem a leckék, tanítások hatása, hanem a jellemek egymásra való hatása. Ezt a természetes hatást céltudatossá tenni s kizárólag jó irányba terelni a jövő feladata. Ez a hatás pedig kétirányú: a tanulóknak egymásra hatása és a tanár hatása a tanulókra.... 
Mindezért felelősek vagyunk, akiknek személye akaratunkon kívül is a legnagyobb hatással van rájuk. 
Szülők, tanárok, gondoltatok-e már erre? Gondoltatok-e rá, hogy leereszkedjetek a gyermeki lélek mélységeibe, és megmentsétek a gyöngyöket, és megöljétek a szörnyeket, melyek ott lenn laknak? 
Vettétek-e valaha komolyan a gyermeket? Beleképzeltétek-e magatokat az ő helyébe?... 
Ti hattok lelkére legtöbbet, de mit tettetek, hogy hatásotok mindig jó és biztos legyen?

 

De a szülőknek egyéb dolguk van. A tanárokat pedig korlátozza a fegyelem....

 

S vajon a szülőké és a tanároké az egyetlen felelőség? Szó sincs róla. Orvosok, újságírók, kiknek írásait a gyermekek ellenőrizhetetlenül olvassák, színészek, kiknek játékát nézik, s valóban az egész társadalom dolgozhatik azon a nagy munkán, amely: a jövő nemzedék előkészítése. S van-e valami nagyobb dolog?"

 

/Babits Mihály/